بیت کوین مستر

مرجع معرفی بهترین سایت های کسب درآمد

مرجع معرفی بهترین سایت های کسب درآمد

بیت کوین مستر

مرجع معرفی بهترین سایت های کسب درآمد

نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در یک ماه اخیر
Bitcoin to USD price on Bitfinex - http://dc-charts.com
طبقه بندی موضوعی


*** این پست آپدیت می شود ***

*** مشکوک***


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : Payza , Paypal , Perfect Money , Bitcoin

درآمد به ازای هر کلیک : 0.01-0.001 دلار

تبدیل امتیازات : 1 دلار = 5000 امتیاز
معتبر


مدیر سایت : Marijoy از فیلیپین

حداقل پرداختی : 1.5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : Payza , EgoPay , Perfect Money , SolidTrustPay

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : Dimitrios Kornelatos

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 40 درصد

روش های پرداخت : Payza , PayPal , Perfect Money

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار

تبدیل امتیازات : 1 دلار = 10000 امتیاز
*** مشکوک***


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 3 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 20 درصد

روش های پرداخت : Payza , PayPal , Perfect Money , Bitcoin

درآمد به ازای هر کلیک : 0.0075 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 20 درصد

روش های پرداخت : Payza , PayPal , Perfect Money , Bitcoin

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 60 درصد

روش های پرداخت : Payza , Perfect Money , EgoPay , SolidTrustPay  Bitcoin

درآمد به ازای هر کلیک : 0.0025 دلار
معتبر


مدیر سایت :  Marijoy از فیلیپین

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روش های پرداخت : Payza , Perfect Money

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روش های پرداخت : Payza , Payeer , Perfect Money

درآمد به ازای هر کلیک : 0.004 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : Payza , PayPal , Payeer , Perfect Money

درآمد به ازای هر کلیک : 0.01 دلار
معتبر


مدیر سایت : Agony & Ahmad Farajalla

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , Payeer , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.015 دلار

تبدیل امتیازات : 1 دلار = 5000 امتیاز
معتبر


مدیر سایت : Agony & Ahmad Farajalla

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , Payeer , Bitcoin , SolidTrustPay  PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.045 دلار

تبدیل امتیازات : 1 دلار = 5000 امتیاز
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 3 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.005 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 1 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 65 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 3 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 100 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , SolidTrustPay, Egopay SolidTrustPay , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 4 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , Payeer , BitCoin , Egopay SolidTrustPay , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , Payeer , BitCoin , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار

معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 40 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza , PerfectMoney

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبرمدیر سایت : Dimitrios Kornelatos ( مدیر این سایت و سایت Scarlet Clicks یک نفر می باشد )

حداقل پرداختی : 1 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روش های پرداخت : PayPal , Payza

درآمد به ازای هر کلیک : 0.0005 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام ( مدیر این سایت و سایت Okik یک نفر می باشد . )

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : Perfect Money , Payeer , OKPAY , Advcash , Bitcoin , Payza Skrill/Moneybookers , Paypal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
*** مشکوک***


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 20 درصد

روش های پرداخت : PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روشهای پرداخت : NETELLER , Payza , Skrill/Moneybookers , Paypal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار


*** دوستان عزیز ، بانک هایی که برای دریافت کارکرد خود در این سایت نیاز دارید ایران را تحریم کرده اند . قبل از ثبت نام در این سایت حتما با من تماس بگیرید تا ابزار لازم جهت مشکل تحریم را برایتان ارسال کنم . ***معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 100 درصد

روشهای پرداخت : STP EgoPay , Perfect Money , Payza , PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.005 دلار
در مرحله تست

مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 1 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 0 درصد

روشهای پرداخت :  WebMoney , Payza , PayPal

درآمد به ازای هر Captcha : متغیر
در مرحله تست

مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روشهای پرداخت :  Perfect Money , Payza , PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.01 دلار
*** مشکوک***


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روشهای پرداخت :  Perfect Money , Payza , Okpay

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
در مرحله تست

مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 100 درصد

روشهای پرداخت : PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار
معتبرمدیر سایت : بی نام ( مدیر این سایت و سایت Cliquebook یک نفر می باشد )

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 100 درصد

روش های پرداخت :  SolidTrustPay , Perfect Money , Payeer , Bitcoin Payza , Paypal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.005 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 7 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روشهای پرداخت : Neteller , SolidTrustPay , Payza , PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001در مرحله تست

مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 2 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 100 درصد

روشهای پرداخت : Payza , PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.01معتبر


مدیر سایت : بی نام ( مدیر این سایت و سایت ZenAdvert یک نفر می باشد )

حداقل پرداختی : 1 دلار USD

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : بستگی به سطح کاربر 10-5 درصد

روشهای پرداخت : PayPal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.005 دلار USDمعتبر


مدیر سایت : بی نام ( مدیر این سایت و سایت EpicClix یک نفر می باشد )

حداقل پرداختی : 5 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 50 درصد

روش های پرداخت : Bitcoin , Payza , Paypal

درآمد به ازای هر کلیک : 0.0011 دلار
معتبر


مدیر سایت : بی نام

حداقل پرداختی : 3 دلار

متوسط درآمد از زیرمجموعه ها : 10 درصد

روش های پرداخت : Perfect Money , Payeer , Bitcoin , Payza

درآمد به ازای هر کلیک : 0.001 دلار


  • Maryam Rostami

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی